O společnosti

31.7.2017 - Společnost Search Technologies se stala součástí Accenture Analytics.

Více informací zde

Search Technologies je přední nezávislou IT společností poskytující služby v oblasti designu, implementace a správy vyhledávacích aplikací a aplikací pro analýzy velkých objemů dat (Big Data). Jak vyhledávání, tak Big Data vyžadují hluboké porozumění podstaty strukturovaného a nestrukturovaného obsahu a stejně tak i porozumění způsobu, jak získávat znalosti a přidanou hodnotu z dat.

Dodali jsme výsledky pro více než 800 zákazníků, včetně předních společností v oblasti e-commerce, nakladatelství, médií, finančních služeb, personalistiky, výroby a ve vládním sektoru. Naši zkušení konzultanti a unikátní technologie nám pomáhají dodávat přizpůsobená vyhledávací řešení a řešení pro analýzu Big Data, která jsou jednodušší na obsluhu, levnější, výkonnější, spolehlivější a hlavně sladěná s Vašimi podnikatelskými cíli.

Jaké cenné informace a souvislosti jsou ukryty ve Vašem obsahu a datech? Nechte nás nalézt lepší odpovědi pro Vás.


Jsme předními dodavateli služeb a řešení v oblasti Enterprise Search a Big data. Integrujeme a kombinujeme pokročilé technologie do řešení s důrazem na jejich spolehlivost a škálovatelnost.   

Zaměřujeme se také na oblast Řešení pro digitalizaci a Vývoj opensource systémů  

Naším cílem je zajistit všechny fáze životního cyklu řešení:

  • konzultační a poradenskou pomoc
  • specifikaci technických a programových prostředků a jejich dodávky
  • vývoj aplikačního programového vybavení podle potřeb uživatele
  • školení uživatelů
  • dodávku a oživení systému
  • spoluúčast při zkušebním provozu až do jeho předání do rutinního provozu
  • autorský dozor nad chodem realizovaného systému
  • podporu uživatelům po celou dobu životnosti systému